Simorgh Episode February 16, 2013

Episode 34

5:00am - 6:00am

Persian poetry, epic and music Theme: Winter Ethics
Ghashghayi: Khosro & Shirin
Khosro Shakibayi: Ab ra Gel nakonim - Sohrab Sepehri
Parviz Parastuyi: Immigration
Vigen: Mahtab